Businessplan

Wat zijn wij, wat willen wij doen en hoe gaan wij dat doen? Oftewel ons businessplan.

De basisvraag die aan alle activiteiten van de kenniswerkplaats ten grondslag ligt is tweeledig:
a) wat is de aard en omvang van leefbaarheidvraagstukken in Rotterdamse wijken en
b) wat zijn zinnige en effectieve aanpakken om de leefbaarheid in Rotterdamse wijken te versterken.

Lees verder “Businessplan”

Verslag oprichtingsbijeenkomst Kenniswerkplaats Leefbare wijken

Donderdag 5 april 2012 in de Mediazaal (Europoint II)

Het was de eerste bijeenkomst van de nieuwe Kenniswerkplaats Leefbare wijken, een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam, samen met diverse andere kennisinstellingen (hogescholen, TU Delft, enz.). Het doel van de bijeenkomst was tweeledig: enerzijds het doel, werkwijze en organisatie van de KWP uitleggen aan de aanwezigen en anderzijds inhoudelijke kennisvragen (‘prangende vragen’) die in het beleid en de praktijk leven inventariseren waarmee de KWP zich de komende periode zal bezig houden. Het programma van de bijeenkomst bestond grofweg uit twee delen. We begonnen met vier korte, algemene inleidingen waarna we in kleinere groepjes aan afzonderlijke tafels discussieerden over relevante kennisvragen.
Lees verder “Verslag oprichtingsbijeenkomst Kenniswerkplaats Leefbare wijken”