Ongelijkheid in de participatiestad: Stadsbuurten en burgerparticipatie

Download het artikelhier . Godfried Engbersen gaf ook een lezing en interview over dit onderwerp. Steeds meer Europese overheden proberen over te gaan van een welvaartsstaat naar een participatiesamenleving, om zo de samenleving minder afhankelijk te maken van publieke diensten. Het laten participeren van burgers verloopt echter niet in iedere buurt even vlot. In een … Lees verder Ongelijkheid in de participatiestad: Stadsbuurten en burgerparticipatie