Onderzoek “Onderkant Rotterdamse woningmarkt”

De Rotterdamse Stichting Woonfocus010 vroeg zich af wat er klopt van veelgehoorde verhalen over huisjesmelkers en misstanden rondom particuliere huurwoningen in Rotterdam-Zuid. Nadat Margrietha ’t Hart (Afdeling Sociologie, EUR) hierover een verkennende literatuurstudie had geschreven, besloot de stichting nader kwalitatief onderzoek te laten doen over de onderkant van de Rotterdamse woningmarkt. Dit onderzoek wordt mede-ondersteund … Lees verder Onderzoek “Onderkant Rotterdamse woningmarkt”

Twee promovendi verbonden aan de KWP

Het college van bestuur van de Erasmus Universiteit en de gemeente Rotterdam hebben toegezegd twee promovendi te financieren die onderzoek gaan doen met gegevens van de Rotterdamse Sociale Index, de Veiligheidsindex en het nieuwe Rotterdamse Wijkprofiel. Deze zeer grootschalige gegevensbestanden bevatten een schat aan informatie over ontwikkelingen in Rotterdamse wijken. De promovendi, die verbonden zullen … Lees verder Twee promovendi verbonden aan de KWP

Onderzoek over “Maatschappelijke Inspanning”

Drie sociologiestudenten van de EUR deden voor hun masterscriptie onderzoek onder deelnemers van het project Maatschappelijke Inspanning: “geleid” vrijwilligerswerk voor uitkeringsontvangers. Centraal in hun onderzoek stond nu eens niet de vraag of deelname tot snellere werkhervatting leidt (want dit is niet het geval), maar wat deelname voor henzelf betekent. De geïnterviewde deelnemers ervaren hun deelname … Lees verder Onderzoek over “Maatschappelijke Inspanning”

Bijeenkomst programmagroep

In januari 2015 kwam de Programmagroep van de KWP, na een periode van sluimerend bestaan, weer eens bij elkaar. Dit leidde onder andere tot het besluit om de regiegroep te verkleinen om de slagvaardigheid te vergroten. De regiegroep bestaat nu uit: Marieke Klein (Vz, Cluster Stadsbeheer), Hans van Mastrigt (Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling), Wim van der … Lees verder Bijeenkomst programmagroep

Praktijkmiddag ‘Zelfbeheer gaat niet vanzelf’

Op 2 oktober 2014 organiseerden de Veldacademie, Creatief Beheer, Groen Dichterbij, de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken en het Cluster Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam een praktijkmiddag over zelfbeheer en co-creatie in de groene openbare ruimte. Centrale vragen op de bijeenkomst waren: Hoe kom je tot een betere afstemming tussen gemeente en zelfbeheerinitiatieven? En wat raad je … Lees verder Praktijkmiddag ‘Zelfbeheer gaat niet vanzelf’

Lezing Jim Diers

Op 22 april organiseerde de gemeente Rotterdam in samenwerking met het Stadsinitiatief en de Kenniswerklaats Leefbare Wijken een conferentie over burgerkracht. In Theater Zuidplein gaf niemand minder dan “burgerkracht goeroe” Jim Diers (University of Washington,www.neighborpower.org) een inspirerende lezing over zijn ervaringen als eerste directeur van ‘Seattle’s Department of Neighborhoods’ en over zijn jarenlange betrokkenheid bij burgerinititieven. Vervolgens … Lees verder Lezing Jim Diers

Kenniswerkplaats Leefbare wijken gaat door!!

Begin september bereikte ons het heugelijke nieuws dat de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit overeen zijn gekomen om in ieder geval nog twee jaar door te gaan met de Kenniswerkplaats Leefbare wijken. Dit betekent dat we verder kunnen gaan met het ontwikkelen van praktijkrelevante kennis over leefbaarheid en stadsbuurten, het verspreiden en bediscussiëren van … Lees verder Kenniswerkplaats Leefbare wijken gaat door!!

Bijeenkomst “Verkoop van corporatiewoningen en de leefbaarheid van wijken”

Al bij de eerste bijeenkomsten van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken kwam de vraag op wat de verkoop van corporatiewoningen betekent voor de leefbaarheid van stadsbuurten. Wooncorporaties verkopen momenteel soms op grote schaal huurwoningen aan bewoners, mede met als doel de leefbaarheid van buurten te verbeteren. Maar heeft deze strategie wel het gewenste effect? Op de … Lees verder Bijeenkomst “Verkoop van corporatiewoningen en de leefbaarheid van wijken”

Koester hoge verwachtingen van burgerkracht

”Een ‘terugtrekkende overheid’ en een groter beroep op ‘burgerkracht’ hoeft niet tot grotere ongelijkheid tussen wijken te leiden”. De Rotterdamse onderzoekers dr. Joke van der Zwaard en dr. Maurice Specht, die eerder in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken een literatuurstudie naar burgerkracht verrichtten, hebben nu naar aanleiding van diezelfde literatuurstudie een  interessant artikel voor www.socialevraagstukken.nl … Lees verder Koester hoge verwachtingen van burgerkracht