Maatschappelijke rol van kerken en moskeeën

Op 2 juni organiseerde de KWP Leefbare Wijken in de Essalam Moskee een discussiebijeenkomst over de maatschappelijke rol van religieuze instellingen. Aanleiding was het rapport ‘Het belang van slow social work’ van Radboud Engbersen en Tineke Lupi van Platform31 waarin dit onderwerp aan de orde kwam. Directeur Hamit Karakus van Platform31 overhandigde het rapport aan … Lees verder Maatschappelijke rol van kerken en moskeeën

Over veiligheid en onveiligheidsgevoelens in Rotterdam

De gemeente Rotterdam gebruikt al sinds jaar en dag de Veiligheidsindex om de ontwikkeling van de veiligheid in de stad te volgen. Het merkwaardige feit doet zich echter voor dat, hoewel de geregistreerde criminaliteit in Rotterdam al sinds enkele jaren daalt toch veel Rotterdammers zich onveilig in de eigen wijken voelen. De KWP Leefbare Wijken … Lees verder Over veiligheid en onveiligheidsgevoelens in Rotterdam

“Footloose” in Rotterdam

In 2014 leverde de KWP Leefbare Wijken een financiële bijdrage aan een groot internationaal vergelijkend onderzoek over de sociale gevolgen van de instroom van Midden- en Oost-Europeanen in West-Europese steden en de manier waarop lokale overheden hiermee omgaan. Als ‘tegenprestatie’ vroeg de KWP de onderzoekers een notitie te schrijven over “footloose” (letterlijk: ontwortelde) Midden- en … Lees verder “Footloose” in Rotterdam

Onderzoek “Onderkant Rotterdamse woningmarkt”

De Rotterdamse Stichting Woonfocus010 vroeg zich af wat er klopt van veelgehoorde verhalen over huisjesmelkers en misstanden rondom particuliere huurwoningen in Rotterdam-Zuid. Nadat Margrietha ’t Hart (Afdeling Sociologie, EUR) hierover een verkennende literatuurstudie had geschreven, besloot de stichting nader kwalitatief onderzoek te laten doen over de onderkant van de Rotterdamse woningmarkt. Dit onderzoek wordt mede-ondersteund … Lees verder Onderzoek “Onderkant Rotterdamse woningmarkt”

Twee promovendi verbonden aan de KWP

Het college van bestuur van de Erasmus Universiteit en de gemeente Rotterdam hebben toegezegd twee promovendi te financieren die onderzoek gaan doen met gegevens van de Rotterdamse Sociale Index, de Veiligheidsindex en het nieuwe Rotterdamse Wijkprofiel. Deze zeer grootschalige gegevensbestanden bevatten een schat aan informatie over ontwikkelingen in Rotterdamse wijken. De promovendi, die verbonden zullen … Lees verder Twee promovendi verbonden aan de KWP

Onderzoek over “Maatschappelijke Inspanning”

Drie sociologiestudenten van de EUR deden voor hun masterscriptie onderzoek onder deelnemers van het project Maatschappelijke Inspanning: “geleid” vrijwilligerswerk voor uitkeringsontvangers. Centraal in hun onderzoek stond nu eens niet de vraag of deelname tot snellere werkhervatting leidt (want dit is niet het geval), maar wat deelname voor henzelf betekent. De geïnterviewde deelnemers ervaren hun deelname … Lees verder Onderzoek over “Maatschappelijke Inspanning”

Bijeenkomst programmagroep

In januari 2015 kwam de Programmagroep van de KWP, na een periode van sluimerend bestaan, weer eens bij elkaar. Dit leidde onder andere tot het besluit om de regiegroep te verkleinen om de slagvaardigheid te vergroten. De regiegroep bestaat nu uit: Marieke Klein (Vz, Cluster Stadsbeheer), Hans van Mastrigt (Cluster Maatschappelijke Ontwikkeling), Wim van der … Lees verder Bijeenkomst programmagroep

Praktijkmiddag ‘Zelfbeheer gaat niet vanzelf’

Op 2 oktober 2014 organiseerden de Veldacademie, Creatief Beheer, Groen Dichterbij, de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken en het Cluster Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam een praktijkmiddag over zelfbeheer en co-creatie in de groene openbare ruimte. Centrale vragen op de bijeenkomst waren: Hoe kom je tot een betere afstemming tussen gemeente en zelfbeheerinitiatieven? En wat raad je … Lees verder Praktijkmiddag ‘Zelfbeheer gaat niet vanzelf’

Lezing Jim Diers

Op 22 april organiseerde de gemeente Rotterdam in samenwerking met het Stadsinitiatief en de Kenniswerklaats Leefbare Wijken een conferentie over burgerkracht. In Theater Zuidplein gaf niemand minder dan “burgerkracht goeroe” Jim Diers (University of Washington,www.neighborpower.org) een inspirerende lezing over zijn ervaringen als eerste directeur van ‘Seattle’s Department of Neighborhoods’ en over zijn jarenlange betrokkenheid bij burgerinititieven. Vervolgens … Lees verder Lezing Jim Diers