Publicatie

Nieuwe buren: Een onderzoek naar de veranderende sociale compositie in drie Rotterdamse wijken

Het onderzoek ‘Nieuwe Buren. Een onderzoek naar de veranderende sociale compositie van drie Rotterdamse wijken’, is een empirische studie waarin wordt ingegaan op de ervaringen van de bewoners uit de kansrijke wijken. Het doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen hoe Rotterdamse bewoners de (positieve en negatieve) gevolgen van de transitie in de sociale compositie ervaren (hebben). We hebben in drie wijken onderzocht wat de komst van nieuwe ‘kansrijke’ bewoners betekent voor de buurt en haar bewoners. Hoe ervaren de oorspronkelijke bewoners en de kansrijke nieuwkomers de veranderingen in de buurt? Wat merken zij op het gebied van leefbaarheid en veiligheid? Voelen ze zich er (nog) thuis? Zijn ze actief in en voor de buurt? Ontstaan er sociale relaties of spanningen tussen bewonersgroepen?
Lees verder “Nieuwe buren: Een onderzoek naar de veranderende sociale compositie in drie Rotterdamse wijken”

Nieuwsbericht

Nieuwe publicaties over gevolgen gentrification in Rotterdam

Uit twee onderzoeken in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken en de Gemeente Rotterdam blijkt dat het aandeel “sterke schouders” en “kansrijke gezinnen” onder de wijkbewoners in “kansrijke wijken” sneller is gestegen dan gemiddeld in de stad. De wijken zijn op verschillende punten verbeterd en de komst van nieuwe kansrijke bewoners wordt veelal als positief … Lees verder Nieuwe publicaties over gevolgen gentrification in Rotterdam

Publicatie

Ontwikkelingen in de kansrijke wijken: een synthese

De vraag die in dit onderzoek aan bod komt is: welke ontwikkelingen hebben de kansrijke wijken de afgelopen jaren doorgemaakt en welke gevolgen heeft de komst van sterke schouders (en kansrijke gezinnen) voor de wijken en haar (oude en nieuwe) bewoners?
Lees verder “Ontwikkelingen in de kansrijke wijken: een synthese”

Publicatie

Dynamiek in de kansrijke wijken

Nu het beleidsprogramma “Kansrijke wijken” een aantal jaar onderweg is, is het nuttig om de ontwikkelingen van deze wijken over de afgelopen jaren te beschrijven. Doel van dit rapport is om inzicht te krijgen in verschillende demografische-, sociaaleconomische- en leefbaarheidsontwikkelingen in de groep kansrijke wijken in de jaren voorafgaand en tijdens het bovengenoemd beleidsprogramma. Ook wordt inzicht gegeven in welke aspecten van de wijk en de woning de kansrijke wijken aantrekkelijk (er) maakt voor de groepen sterke schouders, en welke wensen zij hebben. De onderzoeksvraag luidt hierbij: Hoe kunnen de demografische-, sociaaleconomische- en leefbaarheidsontwikkelingen in de kansrijke wijken in de afgelopen jaren gekarakteriseerd worden?

Lees verder “Dynamiek in de kansrijke wijken”

Publicatie

From Municipality Level to Street Level: the Impact of Ethnic Diversity on Neighbourhood Cohesion and Fear of Crime

Onderzoek toont aan dat de toegenomen etnische diversiteit in steden kan leiden tot een verminderde sociale cohesie in de wijken en tot een verhoogde angst voor criminaliteit. Iris Glas, Godfried Engbersen en Erik Snel onderzoeken deze hypothesen aan de hand van gegevens van de Veiligheidsmonitor 2014 en (individueel) geregistreerde data.

Lees verder “From Municipality Level to Street Level: the Impact of Ethnic Diversity on Neighbourhood Cohesion and Fear of Crime”

Publicatie

De invloed van Sterke Schouders

In de literatuurstudie onderzoeken Wenda Doff en Mariska van der Sluis de mogelijke positieve en negatieve gevolgen van de komst van sterke schouders voor de buurt in de Rotterdamse context.

De vestiging van hoogopgeleiden in oude wijken, zoals in Rotterdam, brengt naast positieve effecten ook negatieve effecten mee voor de buurt en haar oude bewoners. Door te kiezen voor meer betrokkenheid van de oude bewoners bij het proces van gentrificatie worden de negatieve effecten, zoals verminderd thuisgevoel en spanningen, verzacht. Dit blijkt uit het literatuuronderzoek De invloed van ‘sterke schouders’, naar de mogelijke effecten van het Rotterdamse woonbeleid, uitgevoerd door de Rotterdamse sociologen Wenda Doff en Mariska van der Sluis in opdracht van de KWP Leefbare Wijken. Lees verder “De invloed van Sterke Schouders”