Nieuwe publicaties over gevolgen gentrification in Rotterdam

Uit twee onderzoeken in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken en de Gemeente Rotterdam blijkt dat het aandeel “sterke schouders” en “kansrijke gezinnen” onder de wijkbewoners in “kansrijke wijken” sneller is gestegen dan gemiddeld in de stad. De wijken zijn op verschillende punten verbeterd en de komst van nieuwe kansrijke bewoners wordt veelal als positief … Lees verder Nieuwe publicaties over gevolgen gentrification in Rotterdam

Seksuele straatintimidatie in Rotterdam onderzocht

straatintimidatie_plaatjeSeksuele intimidatie zoals naroepen, sissen, in het nauw drijven of achtervolgen komt regelmatig voor onder de 1200 ondervraagde Rotterdamse vrouwen tussen de 18-45 jaar. Dit blijkt uit grootschalig onderzoek door criminologen dr. Tamar Fischer en Natascha Sprado MSc van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), in opdracht van de gemeente Rotterdam en de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken.

Door middel van diepte-interviews, vragenlijsten en straatinterviews zijn de ervaringen van Rotterdamse vrouwen, agenten en jongeren/buurtwerkers met seksuele straatintimidatie in beeld gebracht. Er blijkt dat 84% van de Rotterdamse vrouwen tussen 18 en 45 jaar in het afgelopen jaar ervaring had met fluiten, sissen, roepen, beledigen, om seks vragen, achternalopen of in het nauw drijven. Een kleiner deel van de vrouwen (44%) geeft aan uitingen meegemaakt te hebben die “irriteerden, tot last waren, kwetsten, beledigden, bedreigden, of beperkten in hun gevoel van persoonlijke vrijheid.”

Download hier het rapport

Zie ook:
Interview met de onderzoekers.
Interview van Radio 1
Artikel van de Volkskrant

Lees verder “Seksuele straatintimidatie in Rotterdam onderzocht”

Nieuwe publicatie: Burgerparticipatie in veiligheid

Burgerparticipatie in veiligheid is eknipselen populair en veelvormig fenomeen. Er zijn burgers die de moed hebben om in te grijpen wanneer er wat mis gaat op straat. Maar ook ontstaan er steeds meer Whatsapp groepen waarmee buurtbewoners de politie én elkaar op hoogte stellen wanneer ze iets verdachts zien in hun buurt. Denk ook aan burgersurveillanten en projecten waarin burgers samen met de politie de belangrijkste problemen in de wijk benoemen en de aanpak daarvan prioriteit krijgt of burgers, die als vrijwilliger in dienst gaan bij de politie.

Het tijdschrift Justitiële verkenningen beschrijft deze vormen van burgerparticipatie en analyseert hun achterliggende redenen en effecten, in een themanummer. In dat themanummer zijn ook twee artikelen van onderzoekers verbonden aan de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken, namelijk Vasco Lub en Erik Snel. Lub kijkt in zijn artikel naar de ontwikkeling, mechanismen en morele implicaties van buurtwachten. Eerder heeft hij daar in het kader van de Kenniswerkplaats een studie over uitgebracht. Snel gaat in het artikel, dat hij samen met Mohamed Boutasmit schreef, in op het fenomeen buurtsurveillance en hoe die door jongeren in de Haagse Schilderswijk wordt ervaren.

Lees verder “Nieuwe publicatie: Burgerparticipatie in veiligheid”

Kenniswerkplaats Leefbare Wijken opent Twitteraccount

Kenniswerkplaats Leefbare Wijken is nu ook actief op Twitter. U kunt ons volgen via: https://twitter.com/KWP_Leefbaar. Met dit Twitteraccount kunnen geïnteresseerden makkelijker actuele informatie vergaren over de studies van de Kenniswerkplaats. Philip Karré, Interim Coördinator bij de Kenniswerkplaats: ‘Het doel van het Twitteraccount is dat wij willen laten zien wat ons bezighoudt, verbaast, verontrust en blij maakt, … Lees verder Kenniswerkplaats Leefbare Wijken opent Twitteraccount

Kennispositie bepalend voor kansen op particuliere woningmarkt

grijs_wonenProblemen tussen huurders en verhuurders rondom goedkope particuliere huurwoningen ontstaan vaak door een gebrek aan kennis, duidelijke informatie en communicatie over het huurrecht. Uit het onderzoek ‘Grijs Wonen in Rotterdam’ uitgevoerd door drs. Tom de Leeuw, drs. Anne van Summeren en dr. Erik Snel, in opdracht van Stichting 010 Woonfocus, gemeente Rotterdam en Kenniswerkplaats Leefbare Wijken, blijkt dat met name onervaren kleine particuliere verhuurders en kwetsbare huurders die de kennis, hulpbronnen en sociale omstandigheden missen, tegen tegen beperkingen en misstanden aanlopen.

Bekijk hier de publicatie van het onderzoek.

Lees verder “Kennispositie bepalend voor kansen op particuliere woningmarkt”

Maatschappelijke rol van kerken en moskeeën

Op 2 juni organiseerde de KWP Leefbare Wijken in de Essalam Moskee een discussiebijeenkomst over de maatschappelijke rol van religieuze instellingen. Aanleiding was het rapport ‘Het belang van slow social work’ van Radboud Engbersen en Tineke Lupi van Platform31 waarin dit onderwerp aan de orde kwam. Directeur Hamit Karakus van Platform31 overhandigde het rapport aan … Lees verder Maatschappelijke rol van kerken en moskeeën

Over veiligheid en onveiligheidsgevoelens in Rotterdam

De gemeente Rotterdam gebruikt al sinds jaar en dag de Veiligheidsindex om de ontwikkeling van de veiligheid in de stad te volgen. Het merkwaardige feit doet zich echter voor dat, hoewel de geregistreerde criminaliteit in Rotterdam al sinds enkele jaren daalt toch veel Rotterdammers zich onveilig in de eigen wijken voelen. De KWP Leefbare Wijken … Lees verder Over veiligheid en onveiligheidsgevoelens in Rotterdam

“Footloose” in Rotterdam

In 2014 leverde de KWP Leefbare Wijken een financiële bijdrage aan een groot internationaal vergelijkend onderzoek over de sociale gevolgen van de instroom van Midden- en Oost-Europeanen in West-Europese steden en de manier waarop lokale overheden hiermee omgaan. Als ‘tegenprestatie’ vroeg de KWP de onderzoekers een notitie te schrijven over “footloose” (letterlijk: ontwortelde) Midden- en … Lees verder “Footloose” in Rotterdam

Onderzoek “Onderkant Rotterdamse woningmarkt”

De Rotterdamse Stichting Woonfocus010 vroeg zich af wat er klopt van veelgehoorde verhalen over huisjesmelkers en misstanden rondom particuliere huurwoningen in Rotterdam-Zuid. Nadat Margrietha ’t Hart (Afdeling Sociologie, EUR) hierover een verkennende literatuurstudie had geschreven, besloot de stichting nader kwalitatief onderzoek te laten doen over de onderkant van de Rotterdamse woningmarkt. Dit onderzoek wordt mede-ondersteund … Lees verder Onderzoek “Onderkant Rotterdamse woningmarkt”