Bijeenkomst “Verkoop van corporatiewoningen en de leefbaarheid van wijken”