Nieuwjaarslezing NPRZ door prof. dr. Godfried Engbersen