‘We moeten Parijse toestanden hoe dan ook zien te voorkomen’ – Verslag Lezing 15 oktober: Stijgende en dalende wijken in Rotterdam (Platform31)

Matthijs Uyterlinde en Jeroen Van der Velden (Platform 31) deden de afgelopen twee jaar onderzoek naar de bloei en verval van wijken. Op een drukbezochte bijeenkomst georganiseerd door de Kenniswerkplaats Leefbare wijken deed onderzoeker Uyterlinde verslag waarbij hij vooral inging op ontwikkelingen in twee Rotterdamse wijken, de Afrikaanderwijk en de Tarwewijk. De belangrijkste conclusie: wil een wijkaanpak aanslaan, dan zijn visie, samenwerking en vooral tijd onontbeerlijk. Lees verder ‘We moeten Parijse toestanden hoe dan ook zien te voorkomen’ – Verslag Lezing 15 oktober: Stijgende en dalende wijken in Rotterdam (Platform31)

Verslag lezing Fabien Truong: De radicale moslimjongere tot mens gemaakt

Op 6 december 2018 gaf Fabien Truong op uitnodiging van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken een lezing over radicaliserende jongeren in Frankrijk en de problematiek van de Franse banlieues, waar veel van deze jongeren opgroeien. Truong is socioloog en deed etnografisch onderzoek naar het leven van jongeren in de banlieues, met wie hij mede door zijn … Lees verder Verslag lezing Fabien Truong: De radicale moslimjongere tot mens gemaakt

Discussieverslag: bijeenkomst gentrification

Kan een stad zijn oude wijken aantrekkelijk maken voor de middenklasse? Over die vraag discussieerden ambtenaren en onderzoekers onlangs op de 21ste verdieping van gebouw De Rotterdam aan de Maas, in een door de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken georganiseerde bijeenkomst. Aanleiding was het onderzoek door de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken en de Gemeente Rotterdam naar het Rotterdamse beleid. Het onderzoek bestond uit … Lees verder Discussieverslag: bijeenkomst gentrification

Evaluatie ‘Rotterdamwet’: leefbaarheid niet aantoonbaar verbeterd

Vanaf 2006 kan de gemeente Rotterdam binnen de zogeheten ‘Rotterdamwet’ niet-werkende nieuwkomers (van buiten Rotterdam) weren uit een vijftal gedepriveerde Rotterdamse wijken. UVA-onderzoekers Cody Hochstenbach, Justus Uitermark en Wouter van Gent zijn nagegaan wat de gevolgen van dit beleid zijn. Lees verder Evaluatie ‘Rotterdamwet’: leefbaarheid niet aantoonbaar verbeterd

Praktijkmiddag ‘Zelfbeheer gaat niet vanzelf’

Op 2 oktober 2014 organiseerden de Veldacademie, Creatief Beheer, Groen Dichterbij, de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken en het Cluster Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam een praktijkmiddag over zelfbeheer en co-creatie in de groene openbare ruimte. Centrale vragen op de bijeenkomst waren: Hoe kom je tot een betere afstemming tussen gemeente en zelfbeheerinitiatieven? En wat raad je … Lees verder Praktijkmiddag ‘Zelfbeheer gaat niet vanzelf’

Verslag lezing Evelien Tonkens over actieve burgerparticipatie

Voor een volle zaal van De Nieuwe Banier, zelf het product van actieve bewonersparticipatie, hield prof. Evelien Tonkens een lezing getiteld ‘Mondige burgers, getemde professionals’. De lezing was georganiseerd door de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken. De centrale vraag die wij Tonkens voorlegden, was: wat zijn de mogelijkheden en belemmeringen van actieve burgerparticipatie op diverse terreinen van … Lees verder Verslag lezing Evelien Tonkens over actieve burgerparticipatie

Workshop ‘Evaluatieonderzoek in praktijk’

Evaluatie en gedegen evaluatieonderzoek worden steeds belangrijkere aspecten van beleidsvoering. Beleidsvoerders willen weten of een interventie ‘werkt’ of niet. Uitvoerende professionals willen nagaan of ze optimaal handelen. Burgers c.q. cliënten willen weten of ze adequate voorzieningen en zorg krijgen. Evaluatie is dus goed voor velen. Toch wordt in de praktijk vrij weinig evaluatieonderzoek verricht, deels … Lees verder Workshop ‘Evaluatieonderzoek in praktijk’

“Een betere buurt begint niet bij jezelf”. De Gordiaanse knoop van verloedering, collectieve zelfredzaamheid en bezuinigingsdwang ontward

De Rotterdamse stadspolitiek maakt momenteel een fundamentele ommekeer mee. Niet langer staat het recht van individuen op voorzieningen centraal. Er wordt eerst en vooral gekeken naar wat mensen zelf kunnen om hun positie te verbeteren en dan pas of de overheid nog steun geeft. Bezuinigingsdwang en meer ideologische overwegingen lopen hier door elkaar heen. Met … Lees verder “Een betere buurt begint niet bij jezelf”. De Gordiaanse knoop van verloedering, collectieve zelfredzaamheid en bezuinigingsdwang ontward