Advies over ‘komen en gaan’

De aan de EUR verbonden wetenschappers, Dr. Erik Snel en Dr. Lasse Gerrits (FSW), houden het Rotterdams gemeentelijk beleid inzake selectieve migratie tegen het licht.