Literatuurstudie burgerkracht gepresenteerd

De overheid moet een stap terug zetten en burgers moeten ‘zelfredzamer’ zijn. Wat betekent dit voor de leefbaarheid van wijken? Wat verwachten we van burgers om hun wijk leefbaar te maken en te houden? En kunnen ze dat? Deze vragen staan centraal in de literatuurstudie over burgerkracht van de Rotterdamse onderzoekers Joke van der Zwaard en Maurice Specht, die zij in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken hebben uitgevoerd. Op 7 maart presenteerden zij hun bevindingen. De bijeenkomst vond plaats in de Leeszaal Rotterdam West, op zich al een fraai voorbeeld van burgerkracht.

Lees verder “Literatuurstudie burgerkracht gepresenteerd”

KWP adviseert gemeente Rotterdam inzake ‘komen en gaan’, onderzoek naar selectieve migratie

De gemeente Rotterdam voert sinds enige jaren een expliciet beleid om selectieve migratie uit de stad tegen te gaan. Men probeert hiermee de uittocht van middengroepen uit de stad te verminderen. Meer concreet heeft het college van B&W van Rotterdam als beleidsdoel geformuleerd dat het aandeel van gezinnen, hoger opgeleiden en hogere inkomens in de totale verhuisstroom uit de stad in 2012 10 procent lager is dan het niveau van 2009. Om deze ontwikkeling in kaart te brengen, heeft het COS het onderzoek ‘Komen en gaan 2011’ uitgevoerd. De KWP is gevraagd om dit onderzoek te reflecteren. Lees verder “KWP adviseert gemeente Rotterdam inzake ‘komen en gaan’, onderzoek naar selectieve migratie”

Neveneffecten van herstructurering minder ongustig dan verwacht

Dat blijkt uit het onderzoek ‘Bijwerkingen van herstructureringsoperaties’ van Hanneke Posthumus (Universiteit Utrecht), Reinout Kleinhans (TU Delft) en Gideon Bolt (Universiteit Utrecht). Het onderzoek, dat gedeeltelijk werd gefinancierd door het Nicis Institute en Platform Corpovenista, is uitgevoerd in Rotterdam, Den Haag, Groningen, Breda en Ede. Kijk hier voor het verdere artikel van OTB en het … Lees verder Neveneffecten van herstructurering minder ongustig dan verwacht

Eerste onderzoeken van start!

De Kenniswerkplaats Leefbare Wijken gaat de komende periode aan de slag gaan met twee onderwerpen waarvan is gebleken dat er behoefte bestaat naar kennis rondom deze thema’s. Dit is ten eerste een onderzoek naar de ‘Gevolgen van de verkoop van corporatiewoningen’ en ten tweede een literatuurstudie naar ‘burgerkracht en leefbaarheid’ in het kader van de zelfredzaamheid van burgers. Lees verder Eerste onderzoeken van start!

Welkom!

Welkom op de site van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken, een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. De site zal de komende periode verder worden uitgebreid. Lees verder Welkom!