Jaarverslag 2021

De Kenniswerkplaats (KWP) Leefbare Wijken is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam met als tweeledige doelstelling: Kennis genereren: het (laten) uitvoeren van beleids- en praktijkrelevant onderzoek over stadswijken en zaken als leefbaarheid, (ervaren) veiligheid, burgerparticipatie, enz. Kennis delen: door middel van publicaties op onze website, lezingen en expertmeetings over relevante … Lees verder Jaarverslag 2021

Jaarverslag 2020

Het jaar 2020 was voor de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken vooral wat betreft haar eerste doelstelling (“kennis genereren”) een vruchtbaar jaar. In 2020 zijn verschillende onderzoekspublicaties verschenen die (mede)gefinancierd zijn door de Kenniswerkplaats. Een groot deel van deze publicaties richt zich op de maatschappelijke impact van COVID-19. Tegelijkertijd maakte de COVID-19-crisis het voor de Kenniswerkplaats lastig … Lees verder Jaarverslag 2020

Jaarverslag 2019

2019 was voor de Kenniswerkplaats zeker wat betreft onze eerste doelstelling (“Kennis genereren”) een zeer vruchtbaar jaar. Enerzijds zijn meerdere onderzoeksprojecten die in 2018 zijn gestart dit jaar afgerond, anderzijds zijn in 2019 enkele nieuwe projecten gestart en deels ook afgerond. Ook publiceerden we een handzaam boekje (“Maasstad aan de monitor”) met de voornaamste onderzoeksbevindingen … Lees verder Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2018

In 2018 presenteerde de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken twee studies over de sociale gevolgen van de instroom van middengroepen (“gentrification”) in oudere en voorheen armere wijken rond de Rotterdamse binnenstad, door de gemeente “kansrijke wijken” genoemd. Daarnaast namen we het initiatief tot vier nieuwe studies over a) De Rotterdamse Middenklasse: hoe kan haar positie versterkt worden? … Lees verder Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2017

Ook in 2017 is op allerlei gebieden sprake van verbetering in Rotterdam. Nieuwe gebouwen sieren de Rotterdamse skyline, de stad wordt veiliger en middengroepen hebben minder dan voorheen de neiging om de stad te verlaten of komen zelfs terug in de stad. Dit alles heeft uiteraard gevolgen voor Rotterdamse wijken. In 2017 concentreerde de Kenniswerkplaats … Lees verder Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2016

Rotterdam heeft de afgelopen jaren een heuse renaissance meegemaakt. In plaats van alleen de ‘slechte’, voert de stad inmiddels ook een aantal belangrijke ‘goede’ lijstjes aan en is in trek bij toeristen en nieuwe inwoners. Ook is er al veel verbetering te zien in verschillende (echter nog niet alle) Rotterdamse wijken en buurten, zowel op … Lees verder Jaarverslag 2016

Jaarplan voor 2016

Net als in andere jaren onderneemt de Kenniswerkplaats Leefbare wijken ook in 2016 twee soorten activiteiten: onderzoek over stadsbuurten en leefbaarheid in brede zin en activiteiten om onderzoeksuitkomsten onder de aandacht te brengen van Rotterdamse beleidsvoerders, praktijkwerkers, studenten en het grotere publiek middels lezingen en kleinere expertmeetings. Vanuit de Regiegroep hadden we bedacht om onze … Lees verder Jaarplan voor 2016

Jaarverslag 2015

De programmagroep van de KWP Leefbare wijken kwam dit jaar tweemaal bijeen. In de bijeenkomst in januari 2015 werd besloten de activiteiten van de KWP men name te richten op het Rotterdamse beleid om middengroepen voor de stad te behouden (“Sterke Schouders”/”Kansrijke Wijken”). Op de tweede bijeenkomst, in oktober 2015, gaven Leonie Andriessen (Stadsontwikkeling) en … Lees verder Jaarverslag 2015

Nieuwsbrief 4

In deze editie: Twee promovendi voor de KWP; Lezing van Godfried Engbersen over burgerparticipatie en sociale ongelijkheid; Maatschappelijke rol van kerken en moskeeën; Veiligheid en onveiligheidsgevoelens in Rotterdam; “Footloose in Rotterdam”; Onderzoek “Onderkant Rotterdamse woningmarkt”; Burgerparticipatie in Schiemond en het Lloydkwartier; Onderzoek over “Maatschappelijke Inspanning”; Bijeenkomst programmagroep. Lees verder Nieuwsbrief 4

Werkplan 2014-2015

In de eerste jaren van haar bestaan lag het accent in de activiteiten van de KWP vooral op kennis delen met de gemeente Rotterdam middels lezingen, expertmeetings, enz. Inmiddels is ook sprake van wetenschappelijk onderzoek dat door of via de KWP wordt uitgevoerd ten behoeve van de gemeente Rotterdam. Deze lijn hopen we het komend … Lees verder Werkplan 2014-2015