Nieuwsbrief 3

In deze editie: Burgerkracht komt voort uit een goed samenspel; Evelien Tonkens houdt lezing op 27 februari; Kenniswerkplaats Leefbare wijken gaat door!!; Terugblik bijeenkomst ‘leefbaarheid effecten op verkoop corporatiewoningen’ Lees verder Nieuwsbrief 3

Nieuwsbrief 2

In deze editie: Literatuurstudie en presentatie over burgerkracht; Kicki Söderhjelm: De Leeszaal Rotterdam West is een fraai voorbeeld; Workshops en gastcollege over ‘Evaluatieonderzoek in praktijk’; Wat staat er in de planning voor de komende tijd? Lees verder Nieuwsbrief 2

Nieuwsbrief 1

Dit is de eerste Nieuwsbrief van Kenniswerkplaats Leefbare Wijken. Deze kenniswerkplaats is een samenwerkingsverband tussen de gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam. In 2012 heeft de Kenniswerkplaats een aanzet gegeven tot samenwerking op meerdere fronten met als hoofddoel: hoe kunnen we beter samenwerken en komen tot een goede kennisuitwisseling. De eerste activiteit waarmee de … Lees verder Nieuwsbrief 1

Businessplan

Wat zijn wij, wat willen wij doen en hoe gaan wij dat doen? Oftewel ons businessplan. De basisvraag die aan alle activiteiten van de kenniswerkplaats ten grondslag ligt is tweeledig: a) wat is de aard en omvang van leefbaarheidvraagstukken in Rotterdamse wijken en b) wat zijn zinnige en effectieve aanpakken om de leefbaarheid in Rotterdamse … Lees verder Businessplan

Verslag oprichtingsbijeenkomst Kenniswerkplaats Leefbare wijken

Donderdag 5 april 2012 in de Mediazaal (Europoint II) Het was de eerste bijeenkomst van de nieuwe Kenniswerkplaats Leefbare wijken, een samenwerkingsverband tussen de Gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam, samen met diverse andere kennisinstellingen (hogescholen, TU Delft, enz.). Het doel van de bijeenkomst was tweeledig: enerzijds het doel, werkwijze en organisatie van de … Lees verder Verslag oprichtingsbijeenkomst Kenniswerkplaats Leefbare wijken