Neveneffecten van herstructurering minder ongustig dan verwacht