Publicatie

ESSB podcast: Maatschappelijke Coalities in Coronatijd – Rotterdam 2020

Tijdens de eerste Corona-lockdown in maart 2020 ontstonden in Rotterdam tal van initiatieven om medeburgers door de crisis te helpen. Deze initiatieven hebben grote maatschappelijke meerwaarde. Hoe komen deze initiatieven tot stand, en hoe ondersteun je ze het beste? Onderzoekers dr. Beitske Boonstra en Sophie Claessens, MSc spreken in deze podcast ‘Maatschappelijke Coalities in Coronatijd in Rotterdam 2020’ over hun onderzoek naar de maatschappelijke initiatieven in Rotterdam tijdens de coronacrisis. Lees verder ESSB podcast: Maatschappelijke Coalities in Coronatijd – Rotterdam 2020

Bijeenkomst

Boekpresentatie Jan Doering (McGill University): Race, Crime and Gentrification in Chicago Neighbourhoods

Donderdagmiddag 10 december 2020 gaf dr. Jan Doering (McGill University) via een live-verbinding met Canada een lezing over zijn nieuwe boek Us versus Them: Race, Crime, and Gentrification in Chicago Neighborhoods. Dit boek beschrijft hoe criminaliteit en gentrificatie aan elkaar gerelateerd zijn en kunnen zorgen voor verdere polarisatie binnen etnisch diverse wijken. Zijn onderzoek stelt met name de vraag in hoeverre activiteiten om criminaliteit tegen te gaan (onbedoeld) bijdragen aan verdere rassenmarginalisatie. Hij laat zien dat safety activism kan leiden tot uitzetting, gentrificatie van volledige gebouwen, toegenomen toezicht en politie op staat, en beperkingen in het gebruik van publieke ruimte. Veiligheidsactivisten hebben dus flink veel macht en staan met hun acties aan de basis voor substantiële verandering in het publieke landschap van de stad. Lees verder Boekpresentatie Jan Doering (McGill University): Race, Crime and Gentrification in Chicago Neighbourhoods

Publicatie

Maatschappelijke coalities in coronatijd

Tijdens de eerste Corona-lockdown in maart 2020 ontstonden in Rotterdam tal van initiatieven om medeburgers door de crisis te helpen. Deze initiatieven hebben grote maatschappelijke meerwaarde. Hoe komen deze initiatieven tot stand, en hoe ondersteun je ze het beste?  Lees verder Maatschappelijke coalities in coronatijd

Bijeenkomst

Bijeenkomst ‘Kwetsbare bewoners en leefbaarheid in Rotterdam’

Het onderzoek van Kees Leidelmeijer en Jeroen Frissen naar kwetsbare bewoners en leefbaarheid in Rotterdam is inmiddels afgerond en gepubliceerd. De Kenniswerkplaats Leefbare Wijken vroeg onderzoeker Jeroen Frissen om het onderzoek en de uitkomsten toe te lichten in een goedbezochte (“online”) lezing. In grote lijnen bevestigt hun onderzoek dat ook in Rotterdam sprake is van een grote en toenemende concentratie van kwetsbare bewoners in wijken met veel corporatiewoningen en dat de bewoners van deze woningen toenemend te maken hebben met overlast en onveiligheid in hun buurt. Klik op ‘Lees verder’ om de lezing terug te kijken en het onderzoeksrapport te raadplegen. Lees verder Bijeenkomst ‘Kwetsbare bewoners en leefbaarheid in Rotterdam’

Bijeenkomst

Meetup SMC #2: Ruimte voor initiatief

19 november 2020 | 16:00 – 17:30

Een vitale en inclusieve mix van functies en programmering maakt de stad leefbaar, aantrekkelijk en veerkrachtig. Voor de goede groei en toegankelijkheid van Rotterdam is blijvende ruimte voor initiatief, ondernemerschap, alternatieve woonvormen en maatschappelijke programmering van groot belang. Dat gaat – met een toenemende druk op de ruimte – echter niet vanzelf. Meld je aan voor deze online Meetup via de link onderaan de pagina. Lees verder Meetup SMC #2: Ruimte voor initiatief

Bijeenkomst

Lecture by Jan Doering – Us versus Them: Race, Crime, and Gentrification in Chicago Neighborhoods

10 December | 15.30-17.00 | Online (ZOOM) | Registration obligatory

Crime and gentrification are hot button issues that easily polarize racially diverse neighborhoods. How do residents, activists, and politicians navigate the thorny politics of race as they fight crime or resist gentrification? And do conflicts over competing visions of neighborhood change necessarily divide activists into racially homogeneous camps, or can they produce more complex alliances and divisions? In Us versus Them, Jan Doering answers these questions through an in-depth study of two Chicago neighborhoods. Lees verder Lecture by Jan Doering – Us versus Them: Race, Crime, and Gentrification in Chicago Neighborhoods

Publicatie

Op zoek naar de energie van Rotterdam: lerend op weg in de gebiedsaanpakken aardgasvrij Rotterdam

De gemeente Rotterdam wil tenminste 10.000 bestaande woningen aardgasvrij maken of daarop voorbereiden. Hoe doe je dat? Bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit Rotterdam onderzochten vijf pilotgebieden in Rotterdam waar een gebiedsaanpak aardgasvrij is gestart. Uit het onderzoek ‘Op zoek naar de energie van Rotterdam’ blijkt dat het de gemeente Rotterdam goed lukt om Rotterdammers hierin te ontzorgen, maar dat er meer ruimte mag zijn voor bewoners die zelf actief willen bijdragen aan de energietransitie. Het koppelen aan andere wijkopgaven, zoals werkgelegenheid en leefbaarheid, lukt op kleinschalig niveau. Het onderzoek is gedaan in opdracht van Kenniswerkplaats Leefbare Wijken en afdeling Duurzaamheid van de gemeente Rotterdam. Lees verder Op zoek naar de energie van Rotterdam: lerend op weg in de gebiedsaanpakken aardgasvrij Rotterdam

Publicatie

Burgerparticipatie in kleine kernen

Burgerparticipatie in kleine kernen
Met Pernis, Rozenburg en Hoek van Holland telt de gemeente Rotterdam drie kleine kernen in het havengebied, op enige afstand van de stad. Elke kern heeft zijn eigen identiteit en aandachtspunten m.b.t. leefbaarheid. Het eigen karakter van de kleine kernen vraagt om maatwerk om de bewoners te betrekken bij gemeentelijk beleid. Citisens deed onderzoek naar de wijze waarop bewoners per kern het beste betrokken kunnen worden.
Lees verder Burgerparticipatie in kleine kernen

Publicatie

Vuilstructuren en schoonpatronen – Een literatuuronderzoek naar achtergronden en interventies tegen zwerfafval

Download het literatuuronderzoek hier De Gemeente Rotterdam kampt, net als andere grote steden, met problemen rond het voorkomen en het bestrijden van zwerfafval. De groei van de stad en zijn bedrijvigheid brengt extra druk op de buitenruimte met zich mee. Enkel extra schoonmaak blijkt niet voldoende om het tij te keren en is bovendien kostbaar. … Lees verder Vuilstructuren en schoonpatronen – Een literatuuronderzoek naar achtergronden en interventies tegen zwerfafval