Nieuwsbericht

Koester hoge verwachtingen van burgerkracht

”Een ‘terugtrekkende overheid’ en een groter beroep op ‘burgerkracht’ hoeft niet tot grotere ongelijkheid tussen wijken te leiden”. De Rotterdamse onderzoekers dr. Joke van der Zwaard en dr. Maurice Specht, die eerder in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken een literatuurstudie naar burgerkracht verrichtten, hebben nu naar aanleiding van diezelfde literatuurstudie een  interessant artikel voor www.socialevraagstukken.nl … Lees verder Koester hoge verwachtingen van burgerkracht

Nieuwsbericht

Expertmeeting Burgerkracht

Expertmeeting burgerkracht Op donderdag 13 juni organiseerde Kenniswerkplaats Leefbare Wijken een expertmeeting over Burgerkracht. Doel van de bijeenkomst was om, na de eerdere literatuurstudie van Joke van der Zwaard en Maurice Specht over dit onderwerp, ervaringen uit te wisselen tussen praktijk, beleid en onderzoek over wat het zich terugtrekken van overheidszorg concreet betekent op diverse … Lees verder Expertmeeting Burgerkracht

Nieuwsbericht

Rapport ‘Betrokken bewoners betrouwbare overheid’ gepubliceerd

De Rotterdamse onderzoekers Joke van der Zwaard en Maurice Specht schreven in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken een literatuurstudie over recente burgerinitiatieven en “burgerkracht”. In ‘Betrokken bewoners- betrouwbare overheid’ geven zij aan welke competenties en condities gevraagd worden van burgers en de overheid voor burgerkracht in de buurt. Lees verder Rapport ‘Betrokken bewoners betrouwbare overheid’ gepubliceerd

Publicatie

Betrokken bewoners en betrouwbare overheid

Dr. Joke van der Zwaard (ontwikkelingspsycholoog) en dr. Maurice Specht (filosoof) zijn beiden zelfstandig onderzoeker op het terrein van stedelijke sociale kwesties. In opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken hebben zij een literatuurstudie verricht naar burgerkracht en leefbaarheid in het kader van de zelfredzaamheid van burgers. Lees verder Betrokken bewoners en betrouwbare overheid

Bijeenkomst

Workshop ‘Evaluatieonderzoek in praktijk’

Evaluatie en gedegen evaluatieonderzoek worden steeds belangrijkere aspecten van beleidsvoering. Beleidsvoerders willen weten of een interventie ‘werkt’ of niet. Uitvoerende professionals willen nagaan of ze optimaal handelen. Burgers c.q. cliënten willen weten of ze adequate voorzieningen en zorg krijgen. Evaluatie is dus goed voor velen. Toch wordt in de praktijk vrij weinig evaluatieonderzoek verricht, deels … Lees verder Workshop ‘Evaluatieonderzoek in praktijk’

Nieuwsbericht

Literatuurstudie burgerkracht gepresenteerd

De overheid moet een stap terug zetten en burgers moeten ‘zelfredzamer’ zijn. Wat betekent dit voor de leefbaarheid van wijken? Wat verwachten we van burgers om hun wijk leefbaar te maken en te houden? En kunnen ze dat? Deze vragen staan centraal in de literatuurstudie over burgerkracht van de Rotterdamse onderzoekers Joke van der Zwaard … Lees verder Literatuurstudie burgerkracht gepresenteerd

Nieuwsbericht

KWP adviseert gemeente Rotterdam inzake ‘komen en gaan’, onderzoek naar selectieve migratie

De gemeente Rotterdam voert sinds enige jaren een expliciet beleid om selectieve migratie uit de stad tegen te gaan. Men probeert hiermee de uittocht van middengroepen uit de stad te verminderen. Meer concreet heeft het college van B&W van Rotterdam als beleidsdoel geformuleerd dat het aandeel van gezinnen, hoger opgeleiden en hogere inkomens in de … Lees verder KWP adviseert gemeente Rotterdam inzake ‘komen en gaan’, onderzoek naar selectieve migratie

Bijeenkomst

“Een betere buurt begint niet bij jezelf”. De Gordiaanse knoop van verloedering, collectieve zelfredzaamheid en bezuinigingsdwang ontward

De Rotterdamse stadspolitiek maakt momenteel een fundamentele ommekeer mee. Niet langer staat het recht van individuen op voorzieningen centraal. Er wordt eerst en vooral gekeken naar wat mensen zelf kunnen om hun positie te verbeteren en dan pas of de overheid nog steun geeft. Bezuinigingsdwang en meer ideologische overwegingen lopen hier door elkaar heen. Met … Lees verder “Een betere buurt begint niet bij jezelf”. De Gordiaanse knoop van verloedering, collectieve zelfredzaamheid en bezuinigingsdwang ontward

Bijeenkomst

Veerkrachtige wijken: transitie en transitiemanagement in actie

Deze lezing gaat in op integrale wijkontwikkeling en sociale innovatie op basis van het transitiedenken. Centraal voorbeeld is het project Veerkracht Carnisse (www.veerkrachtcarnisse.nl). Op basis van nieuwe concepten, praktijken en de filosofie van transitiemanagement wordt in deze praktijk gewerkt aan het opbouwen van collectieve sociale veerkracht; onder andere zelforganiserend vermogen, actief burgerschap, opvoedvaardigheden, gezonde scholen, … Lees verder Veerkrachtige wijken: transitie en transitiemanagement in actie