Rapport: Beheer het lekker zelf dan…!

Besparing niet het belangrijkste bij ondersteuning zelfbeheer in de openbare ruimte Gemeenten verwachten geen geld te besparen door het inzetten op zelfbeheer door actieve burgers, maar hopen op grotere betrokkenheid burgers bij hun wijk, zo blijkt uit onderzoek naar zelfbeheer in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht. Bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit hebben in opdracht van de … Lees verder Rapport: Beheer het lekker zelf dan…!

Rapport: Wijktuinman gemeente Rotterdam

De gemeente Rotterdam wil graag samen met haar burgers de fysieke leefomgeving onderhouden. Om dit vorm te geven in de wijk Crooswijk heeft de gemeente besloten om een wijktuinman aan te stellen. Deze wijktuinman heeft als doel om burgers te ondersteunen bij hun ambities voor groenbeheer in Crooswijk. Maar wat moet deze wijktuinman dan precies … Lees verder Rapport: Wijktuinman gemeente Rotterdam

Verslag: Gescheiden werelden in opgeknapte wijken

Op 24 april 2018 organiseerde de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken een bijeenkomst naar aanleiding van de publicaties van de rapporten Nieuwe buren en De dynamiek van kansrijke wijken. Beide rapporten, in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare wijken geschreven, onderzochten de effecten van het aantrekken van ‘kansrijke gezinnen’ in de negen stadswijken rondom het centrum van Rotterdam … Lees verder Verslag: Gescheiden werelden in opgeknapte wijken

Ongelijkheid in de participatiestad: Stadsbuurten en burgerparticipatie

Steeds meer Europese overheden proberen over te gaan van een welvaartsstaat naar een participatiesamenleving, om zo de samenleving minder afhankelijk te maken van publieke diensten. Het laten participeren van burgers verloopt echter niet in iedere buurt even vlot. In een stad als Rotterdam, waar buurten op meerdere manieren van elkaar verschillen, valt ook een verschil … Lees verder Ongelijkheid in de participatiestad: Stadsbuurten en burgerparticipatie

Co-Creation Dynamics in Urban Living Labs

In dit artikel onderzoeken de auteurs een aantal Urban Living Labs (ULLs). Een Urban Living Lab wordt gezien als een organisatie waar het draait om het co-creëren van kennis en het uitvoeren van verschillende experimenten. De Kenniswerkplaats Leefbare Wijken wordt als een van de ULLs besproken in dit onderzoek. Op basis van reeds bestaande kennis … Lees verder Co-Creation Dynamics in Urban Living Labs

Belevingsonderzoek grensoverschrijdend gedrag in het Rotterdamse uitgaansleven

In opdracht van de gemeente Rotterdam en met medewerking van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken deed Risbo onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het Rotterdamse uitgaansleven. Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat, hoewel respondenten zich over het algemeen veilig voelen tijdens het uitgaan in Rotterdam, zij relatief vaak seksueel grensoverschrijdend gedrag ervaren. Ruim … Lees verder Belevingsonderzoek grensoverschrijdend gedrag in het Rotterdamse uitgaansleven

Verslag lezing Fabien Truong: De radicale moslimjongere tot mens gemaakt

Op 6 december 2018 gaf Fabien Truong op uitnodiging van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken een lezing over radicaliserende jongeren in Frankrijk en de problematiek van de Franse banlieues, waar veel van deze jongeren opgroeien. Truong is socioloog en deed etnografisch onderzoek naar het leven van jongeren in de banlieues, met wie hij mede door zijn … Lees verder Verslag lezing Fabien Truong: De radicale moslimjongere tot mens gemaakt

Zijn vitale wijken maakbaar?

In hun eerdere studie Bijsturen op de compositie van wijken lieten Uyterlinde en Van der Velde (2017) zien dat de leefbaarheid in veel stadswijken, die als kwetsbaar of problematisch bekend stonden tussen 2002 en 2012 langzaam verbeterde, maar dat de situatie in de eerder aangewezen veertig “aandachtswijken” na 2012 weer verslechterde. Deze studie bevatte echter … Lees verder Zijn vitale wijken maakbaar?

Nieuwe buren: Een onderzoek naar de veranderende sociale compositie in drie Rotterdamse wijken

Rotterdam wil meer ‘sterke schouders’ en ‘kansrijke gezinnen’ onder haar bewoners in de stad. Daarvoor zijn in 2014 negen ‘kansrijke wijken’ rond de Rotterdamse binnenstadaangewezen. Het onderzoek Nieuwe Buren. Een onderzoek naar de veranderende sociale compositie in drie Rotterdamse wijken, is een empirische studie waarin wordt ingegaan op de ervaringen van de bewonersuit de kansrijke … Lees verder Nieuwe buren: Een onderzoek naar de veranderende sociale compositie in drie Rotterdamse wijken

Ontwikkelingen in de kansrijke wijken: een synthese

De vraag die in dit onderzoek aan bod komt is: welke ontwikkelingen hebben de kansrijke wijken de afgelopen jaren doorgemaakt en welke gevolgen heeft de komst van sterke schouders (en kansrijke gezinnen) voor de wijken en haar (oude en nieuwe) bewoners?
Lees verder “Ontwikkelingen in de kansrijke wijken: een synthese”