Samen werken in de wijk

Download het eindrapport hier

Wat is een wijkcoöperatie?

In Rotterdam zijn diverse wijkcoöperaties actief. Dit zijn bewonersinitiatieven waarbij ten behoeve van de leefbaarheid ondernemende activiteiten worden ontplooid die vaak innovatief of experimenteel zijn. In een wijkcoöperatie worden een sociale en een bedrijfsmatige manier van werken met elkaar verbonden, bijvoorbeeld door werkgelegenheid te bieden aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt of door het aanjagen en verbinden van initiatieven in de wijk. Gemeenten zijn vaak nog niet ingericht en ingespeeld om wijkcoöperaties te faciliteren.
In opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken hebben bestuurskundigen dr. Philip Karré en dr. Ingmar van Meerkerk onderzoek gedaan hoe deze relatie tussen wijkcoöperatie en gemeente versterkt kan worden waardoor zij op een productieve en duurzame manier bij kan dragen aan de aanpak van diverse maatschappelijke uitdagingen in de stad Rotterdam. Lees verder “Samen werken in de wijk”

Beheer het lekker zelf dan…!

Download het eindrapport hier. Besparing niet het belangrijkste bij ondersteuning zelfbeheer in de openbare ruimte Gemeenten verwachten geen geld te besparen door het inzetten op zelfbeheer door actieve burgers, maar hopen op grotere betrokkenheid burgers bij hun wijk, zo blijkt uit onderzoek naar zelfbeheer in Rotterdam, Utrecht en Dordrecht. Bestuurskundigen van de Erasmus Universiteit hebben … Lees verder Beheer het lekker zelf dan…!

Wijktuinman gemeente Rotterdam

Download het eindrapport hier. De gemeente Rotterdam wil graag samen met haar burgers de fysieke leefomgeving onderhouden. Om dit vorm te geven in de wijk Crooswijk heeft de gemeente besloten om een wijktuinman aan te stellen. Deze wijktuinman heeft als doel om burgers te ondersteunen bij hun ambities voor groenbeheer in Crooswijk. Maar wat moet … Lees verder Wijktuinman gemeente Rotterdam

Verslag: Gescheiden werelden in opgeknapte wijken

Op 24 april 2018 organiseerde de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken een bijeenkomst naar aanleiding van de publicaties van de rapporten Nieuwe buren en De dynamiek van kansrijke wijken. Beide rapporten, in opdracht van de Kenniswerkplaats Leefbare wijken geschreven, onderzochten de effecten van het aantrekken van ‘kansrijke gezinnen’ in de negen stadswijken rondom het centrum van Rotterdam … Lees verder Verslag: Gescheiden werelden in opgeknapte wijken

Ongelijkheid in de participatiestad: Stadsbuurten en burgerparticipatie

Download het artikelhier . Godfried Engbersen gaf ook een lezing en interview over dit onderwerp. Steeds meer Europese overheden proberen over te gaan van een welvaartsstaat naar een participatiesamenleving, om zo de samenleving minder afhankelijk te maken van publieke diensten. Het laten participeren van burgers verloopt echter niet in iedere buurt even vlot. In een … Lees verder Ongelijkheid in de participatiestad: Stadsbuurten en burgerparticipatie

Co-Creation Dynamics in Urban Living Labs

Download het eindrapport hier In dit artikel onderzoeken de auteurs een aantal Urban Living Labs (ULLs). Een Urban Living Lab wordt gezien als een organisatie waar het draait om het co-creëren van kennis en het uitvoeren van verschillende experimenten. De Kenniswerkplaats Leefbare Wijken wordt als een van de ULLs besproken in dit onderzoek. Op basis … Lees verder Co-Creation Dynamics in Urban Living Labs

Belevingsonderzoek grensoverschrijdend gedrag in het Rotterdamse uitgaansleven

Download het eindrapport hier. In opdracht van de gemeente Rotterdam en met medewerking van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken deed Risbo onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het Rotterdamse uitgaansleven. Uit het onderzoek komt onder andere naar voren dat, hoewel respondenten zich over het algemeen veilig voelen tijdens het uitgaan in Rotterdam, zij relatief vaak seksueel … Lees verder Belevingsonderzoek grensoverschrijdend gedrag in het Rotterdamse uitgaansleven

Verslag lezing Fabien Truong: De radicale moslimjongere tot mens gemaakt

Op 6 december 2018 gaf Fabien Truong op uitnodiging van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken een lezing over radicaliserende jongeren in Frankrijk en de problematiek van de Franse banlieues, waar veel van deze jongeren opgroeien. Truong is socioloog en deed etnografisch onderzoek naar het leven van jongeren in de banlieues, met wie hij mede door zijn … Lees verder Verslag lezing Fabien Truong: De radicale moslimjongere tot mens gemaakt

Zijn vitale wijken maakbaar?

Lees het essay hier. Meer over dit onderwerp? Zie Sociale menging blijft onmisbaar voor grote steden en Zeven vragen die elke protagonist van menging zou moeten stellen In hun eerdere studie Bijsturen op de compositie van wijken lieten Uyterlinde en Van der Velde (2017) zien dat de leefbaarheid in veel stadswijken, die als kwetsbaar of … Lees verder Zijn vitale wijken maakbaar?

Nieuwe buren: Een onderzoek naar de veranderende sociale compositie in drie Rotterdamse wijken

Download het rapport hier, In 2018 organiseerde de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken een bijeenkomst naar aanleiding van de publicatie van dit rapport. U vindt het verslag over deze bijeenkomst hier. Rotterdam wil meer ‘sterke schouders’ en ‘kansrijke gezinnen’ onder haar bewoners in de stad. Daarvoor zijn in 2014 negen ‘kansrijke wijken’ rond de Rotterdamse binnenstadaangewezen. In … Lees verder Nieuwe buren: Een onderzoek naar de veranderende sociale compositie in drie Rotterdamse wijken