Lopend onderzoek: One size doesn’t fit all: a tailored and interdisciplinary approach to strengthen citizen participation in neighbourhood governance

Vanuit de observatie dat een one-size-fits-all-benadering van participatie de bestaande ongelijkheden tussen groepen vergroot, richt dit project, onderdeel van het Erasmus initiatief Vital Cities and Citizens, zich op het ontwikkelen van handvatten voor ambtenaren om participatieprocessen beter aan te laten sluiten op de beoogde doelgroep. Hierbij zal gefocust worden op twee Rotterdamse wijken waartussen grote … Lees verder Lopend onderzoek: One size doesn’t fit all: a tailored and interdisciplinary approach to strengthen citizen participation in neighbourhood governance

Lopend onderzoek: Analyse scripties Veldacademie ‘Thuismaken’

De scriptiewerkplaats van de Veldacademie heeft zich in 2022 toegespitst op het thema van de geleefde stad: de wijze waarop bewoners zich ruimte toe-eigenen, voorzien van betekenis en daarmee tot thuis maken. Omdat verschillende groepen claims leggen op de ruimte, ontstaan hierbij vaak spanningen en conflicten. Wie hoort er volgens wie wel of niet ‘thuis’ … Lees verder Lopend onderzoek: Analyse scripties Veldacademie ‘Thuismaken’

Lopend onderzoek: Veiligheidsbeleving onder jonge meiden in de buitenruimte op Rotterdam-Zuid

Uit recent onderzoek blijkt dat veel jonge vrouwen zich onprettig of zelfs onveilig voelen in de buitenruimte op Rotterdam(-Zuid). Zowel de fysieke inrichting als de sociale omstandigheden dragen hieraan bij (Fischer & Vanderveen, 2021; Schram et al., 2021). Om het buitenruimtebeleid af te stemmen op de behoeften van deze groep, zijn echter nog aanvullende inzichten … Lees verder Lopend onderzoek: Veiligheidsbeleving onder jonge meiden in de buitenruimte op Rotterdam-Zuid

Lopend onderzoek: Recht op Reyeroord

Het afgelopen jaar hebben onderzoekers – Emiel Rijshouwer, Els Leclercq, Jiska Engelbert, Jan Fransen en Robin Hill – in opdracht van het Vital Cities and Citizens programma van de Erasmus Universiteit en de Gemeente Rotterdam onderzocht hoe er binnen de bestaande institutionele systemen meer ruimte gecreëerd kan worden om lokale initiatieven te laten floreren. Reyeroord … Lees verder Lopend onderzoek: Recht op Reyeroord

Veerkracht in beweging

Bekijk het onderzoek hier In vervolg op Veerkracht verbinden: een theoretische uiteenzetting, laat dit tweede working paper zien hoe verschillende vormen van veerkracht in de stad tot uiting kwamen tijdens de COVID-19-pandemie. In het eerste working paper werd het begrip veerkracht theoretisch verkend, waarbij de rol van verbindende organisaties als schakel tussen de dynamiek van … Lees verder Veerkracht in beweging

Terugblik Avond voor de wijkraden over participatie en leefbaarheid op 14 februari

Op 14 februari vond in Verhalenhuis Belvedère op Katendrecht de eerste van een aantal Avonden voor de wijkraden plaats, georganiseerd door de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken. Het doel van deze bijeenkomsten is om de in 2022 opgerichte wijkraden tegemoet te komen in het met elkaar uitwisselen van ervaringen, kennis en ideeën. Op deze eerste bijeenkomst waren … Lees verder Terugblik Avond voor de wijkraden over participatie en leefbaarheid op 14 februari

Gewijzigde deadline: Call onderzoek Veiligheidsbeleving en Jonge Meiden in de Rotterdamse Buitenruimte

Aanleiding De Kenniswerkplaats Leefbare Wijken zet deze call uit omdat uit verschillende recente onderzoeken in Rotterdam, en met name op Rotterdam Zuid, blijkt dat jongeren zich nog altijd onveilig voelen in de buitenruimte. Dit heeft enerzijds te maken met de fysieke inrichting van en de voorzieningen in de buitenruimte, die sterk masculien is, waardoor vrouwen zich er … Lees verder Gewijzigde deadline: Call onderzoek Veiligheidsbeleving en Jonge Meiden in de Rotterdamse Buitenruimte

De waarde van groeninitiatieven in de stad

Groeninitiatieven hebben een positieve impact op de stad. Daar zijn de Rotterdammers het vaak wel over eens. Maar hoe deze waarde te herkennen, meetbaar te maken en aan te tonen, dat blijft een uitdaging. En juist dat staat vaak een duurzame en structurele ondersteuning van deze initiatieven in de weg. Daarom heeft de Kenniswerkplaats Leefbare … Lees verder De waarde van groeninitiatieven in de stad

Terugblik Viering 10-jarig bestaan Kenniswerkplaats Leefbare Wijken

Op 2 juni 2022, kwamen meer dan 150 onderzoekers, beleidsmakers en geïnteresseerde Rotterdammers samen in De Fruitvis om het 10-jarig bestaan van de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken te vieren. Na plenaire presentaties van stadssocioloog Jan Rath (Van Doorn leerstoelhouder Erasmus Universiteit Rotterdam), journalist en publicist Floor Milikowski (auteur van ‘Van wie is de stad’ en ‘Wij … Lees verder Terugblik Viering 10-jarig bestaan Kenniswerkplaats Leefbare Wijken

Zicht op Leefbaarheid

Prof. dr. Godfried Engbersen heeft het 1e exemplaar van de essaybundel ‘Zicht op Leefbaarheid. Tien essays over leefbaarheid in Rotterdamse Wijken.’ overhandigd aan: wethouder Economie, Wijken, en Kleine kernen Roos Vermeij en prof.dr. Arwin van Buuren als vertegenwoordiger van het College van Bestuur en Wetenschappelijk directeur Erasmus Impact programma. Lees verder Zicht op Leefbaarheid